Home » ESPAI ZERO » 24/04/14 Les cues als Trials

24/04/14 Les cues als Trials

6.- A les cues de les entrades a les zones dels trials, no pots estar confiant sempre en la bona voluntat de la gent, perquè cadascú és del seu pare i de sa mare i, sobretot, no pots dir quina és la conducta correcta (o sí) perquè cadascú pensarà d'una forma diferent, però precisament per aquest motiu es pot (s'ha de poder) determinar un codi de conducta (en definitiva, de bona educació) comú i exercir-lo, i l'autoritat per fer-ho hauria de ser del control de zona en aquest cas (al meu entendre) per assolir una harmonia en la convivència.

Podem discutir sobre si l'assignació de responsabilitats són adequades o no, o sobre si és millor que el codi de conducta l’ha de desenvolupar de forma orgànica l’organització o ha de ser imposat pel propi reglament, o que si la societat ja imposa uns codis, o que si jo que sé què més, però la realitat és que en un espai comú s'estableixen unes normes, ja sigui de manera explícita o implícita, i és important comunicar-les educant als afectats per elles. Si no fos així, em podria dedicar a escopir pel carrer o a cagar a la vorera.

Que no hi hagi una llei o normativa que imposi una sanció econòmica no és una condició perquè no hi hagi una norma: no m'agradaria (i no és possible) que el control pogués posar multes perquè algú s’hagi colat, però sí que crec que és important fer saber que passar per davant d’un munt de pilots que estan esperant és una grolleria i una falta d’educació total.

En resum: a on vull arribar és que l'individualisme i l’egoisme és l'enemic de la convivència, i que les llibertats d'un acaben on comencen les de l'altre. I colar-me en una cua de zona en lloc d’esperar el meu torn no és cap drama, és més aviat una bestiesa i hi ha problemes més seriosos en els trials que aquest. I que part de la culpa també la tenen les organitzacions, però les millores de l'experiència no són responsabilitat exclusiva dels responsables sinó també dels pilots. Amb educació segur que s’arreglaria. Això i moltes més coses… És així de senzill!

24/04/14 Les cues als Trials - Bonaigua - Trial